Ðối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững của APEC

Thứ Hai, 19/06/2017, 20:31:29
 Font Size:     |        Print

Ngày 19-6, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra hội nghị Ðối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững của APEC. Tham dự sự kiện có khoảng 150 đại biểu của 21 nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, diễn giả của các tổ chức quốc tế uy tín như Tổ chức Du lịch thế giới, Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế, Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế…

Ðây là cơ hội tốt để các nền kinh tế thành viên APEC cùng xác định rõ thực trạng, đề ra các hành động thiết thực, biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và góp phần triển khai thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Nỗ lực của các thành viên APEC sẽ góp phần quan trọng vào tương lai chung về một cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương năng động, gắn kết.

Sự kiện này được tổ chức tại TP Hạ Long đã góp phần khẳng định vị thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trong việc hoạch định chính sách phát triển du lịch bền vững; là cơ hội để các nền kinh tế cùng chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận biện pháp tăng cường hiệu quả hợp tác, hội nhập trong khu vực, nhất là trong lĩnh vực phát triển du lịch.

Diễn đàn sẽ thông qua tuyên bố về phát triển du lịch bền vững, bao gồm các khuyến nghị, định hướng cụ thể để phát triển du lịch bền vững tại khu vực APEC; thúc đẩy kết nối hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện thông qua việc tạo điều kiện để du lịch phát triển tại nhiều khu vực địa lý hơn nữa trong các nền kinh tế; cân nhắc việc thành lập mạng lưới điểm đến du lịch giữa các nền kinh tế; hợp tác với các diễn đàn khác trong APEC, các tổ chức khu vực và quốc tế để chia sẻ các điển hình tốt nhằm thúc đẩy sự phối hợp đồng bộ trong phát triển du lịch bền vững.

PV

Chia sẻ