Hà Giang chỉ đạo nóng tạm ứng lương cho các trí thức trẻ

Thứ Sáu, 09/02/2018, 04:06:03

NDĐT - Ngay sau khi Nhân Dân điện tử đăng bài “Tám tháng không lương, nhiều trí thức trẻ là phó chủ tịch xã ở Hà Giang không tiền sắm Tết”, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn vừa ký công văn hỏa tốc gửi Sở Nội vụ, Sở Tài chính và UBND các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Yên Minh, Quản Bạ yêu cầu tạm ứng, bố trí lương cho các đội viên trí thức trẻ năm 2017.

Hà Giang chỉ đạo nóng tạm ứng lương cho các trí thức trẻ

Đội ngũ trí thức trẻ dự án 600 ở Hà Giang.

Công văn nêu rõ, để kịp thời thực hiện chế độ, chính sách cho đội ngũ trí thức trẻ là phó chủ tịch xã (dự án 600), hiện đang công tác tại các huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Xín Mần, Hoàng Su Phì (hiện chưa bố trí vào công chức Nhà nước) có nguồn kinh phí đón Tết cổ truyền năm 2018. Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện trên bố trí, tạm ứng kinh phí từ ngân sách các huyện năm 2018 để thanh toán chế độ tiền lương và các chế độ khác cho đội ngũ trí thức trẻ hiện đang công tác trên địa bàn, chưa có lương từ tháng 8-2017.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu các huyện thực hiện xong trước ngày 13-2-2018 (28 tháng Chạp âm lịch).

Bên cạnh đó, giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh phương án bố trí, sắp xếp số trí thức trẻ dự án 600, hiện đang công tác nhưng chưa được tuyển dụng vào biên chế Nhà nước và đề xuất với T.Ư hỗ trợ, cấp bổ sung kinh phí cho tỉnh để thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp của đội ngũ trí thức trẻ năm 2017.

Trước đó, như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, sau khi kết thúc dự án 600 vào tháng 6-2017, nhiều đội viên vẫn tiếp tục được đi làm, thực hiện nhiệm vụ trên cương vị phó chủ tịch UBND các xã.

Thế nhưng, nhiều đội viên lại bị nợ lương kéo dài nhiều tháng. Theo đó, ngoài một số ít trí thức trẻ đã được sắp xếp, tuyển dụng vào biên chế, được hưởng lương theo quy định của Nhà nước thì chỉ có hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc đã ứng trước nguồn ngân sách của huyện để chi trả cho các trí thức trẻ chưa được sắp xếp tuyển dụng vào biên chế.

Có hơn 40 trí thức trẻ ở bốn huyện: Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quản Bạ bị nợ lương, chậm trả lương. Riêng huyện Yên Minh, cả 9/9 đội viên trí thức trẻ không có lương từ tháng 7-2017 đến nay, huyện cũng không có kết luận sắp xếp, tuyển dụng các đội viên vào biên chế các cơ quan Nhà nước.

Việc nợ lương đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống đội viên trí thức trẻ, nhiều đội viên còn bị gián đoạn thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

* Tám tháng không lương, nhiều trí thức trẻ là phó chủ tịch xã ở Hà Giang không tiền sắm Tết

KHÁNH TOÀN