Góc biếm họa

Chủ Nhật, 12/08/2018, 01:48:13

Tắc đường, rác thải công nghiệp, tân dược kém chất lượng là những chuyện "Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi!", nhưng chẳng lẽ bó tay. Rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng và sự tham gia tích cực của người dân trong việc khắc phục, ngăn chặn những vấn nạn này.

Chùm tranh của các họa sĩ: HÀ THÀNH, ÐẶNG TÂM.