Diễn biến lũ đồng bằng sông Cửu Long qua ảnh vệ tinh viễn thám

Thứ Ba, 11/09/2018, 17:44:06
 Font Size:     |        Print
 

Nước lũ (màu đen) đã bao phủ một vùng rộng lớn ở đồng bằng sông Cửu Long. (Ảnh vệ tinh ngày 9-9)

NDĐT - Để nhanh chóng cung cấp thông tin về các khu vực bị ngập lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã sử dụng ảnh viễn thám radar do vệ tinh Sentinel-1 của Cơ quan Vũ trụ châu Âu thu nhận tại khu vực sông Mê Công nằm trên phần lãnh thổ hai nước Việt Nam và Campuchia để phân tích. Kết quả cho thấy, lũ đồng bằng sông Cửu Long đang diễn biến phức tạp.

Hình 1. Ảnh Sentinel-1 ngày 5-7 chụp khu vực sông Mê Công.

Ảnh viễn thám ngày 5-7 (Hình 1) cho thấy chưa xuất hiện lũ, trong khi các ngày 11 và 17-7 (Hình 2) đã xuất hiện lũ tại thượng nguồn (khu vực màu đen) do lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công đổ về vùng đồng bằng sông Cửu Long ở mức cao hơn trung bình nhiều năm kết hợp kỳ triều cường, làm cho mực nước đầu nguồn sông Cửu Long lên nhanh.

Hình 2. Ảnh Sentinel-1 ngày 11 và 17-7 (màu đen trên ảnh là vùng ngập nước).

Hình 3. Ảnh Sentinel-1 ngày 4 và 10-8 (màu đen trên ảnh là vùng ngập nước).

Ảnh viễn thám ngày 4-8 (Hình 3) cho thấy lũ thượng nguồn tiếp tục lan rộng, một số khu vực thuộc tỉnh Đồng Tháp và Long An đã bị ngập. TheoTrung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, mực nước cao nhất đo được ngày 7-8 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu (An Giang) là 3,26 m, dưới BĐ1 là 0,24 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc (An Giang) là 2,59 m, dưới BĐ1 0,41 m.

Ảnh viễn thám ngày 16 và 22-8 cho thấy diễn biến lũ đã lan rộng tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Long An (Hình 4).

Hình 4. Ảnh Sentinel-1 ngày 16 và 22-8 (màu đen trên ảnh là vùng ngập nước).

Do mực nước dâng cao, ngày 31-8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang quyết định xả lũ hai đập Tha La và Trà Sư, sớm hơn ba ngày so với dự kiến trước đó.

Ảnh Sentinel-1 ngày 3 và 9-9 cho thấy các khu vực bị ngập lan rộng hơn so với trước đó là ảnh ngày 28-8, tức là thời điểm chưa xảy ra xả đập (Hình 5, 6).

Hình 5. Ảnh Sentinel-1 ngày 28-8 và 3-9 (màu đen trên ảnh là vùng ngập nước).

Hình 6. Ảnh Sentinel-1 ngày 9-9 (màu đen trên ảnh là vùng ngập nước).

Phân tích các ảnh vệ tinh cho thấy, năm 2018 ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long lũ xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm và có diễn biến phức tạp. Bằng cách sử dụng ảnh viễn thám radar, có thể xác định được các khu vực ngập lũ một cách nhanh chóng.

THẢO LÊ

Chia sẻ