[INFOGRAPHIC] 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về tam nông

Thứ Sáu, 07/12/2018, 14:56:14
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh: DUY LINH)

NDĐT - Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đã giúp nông nghiệp phát triển vượt bậc, nông thôn đổi mới, cuộc sống của nông dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

CHỈ ĐẠO: NGỌC THANH; NỘI DUNG: XUÂN BÁCH - KHÁNH GIANG; ĐỒ HỌA: ĐỨC DUY

Chia sẻ