Một số chương trình phát sóng ngày 18-6

Thứ Ba, 18/06/2019, 01:37:52

6:30 Thời sự

07:15 Thắp sáng niềm tin: Bắc Cạn tích cực hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

09:10 Góc nhìn văn hóa: Để di sản khảo cổ học “sống” cùng đô thị hiện đại

09:30 Luận Đàm: Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn

10:15 Vì môi trường bền vững: Cần hướng đi mới trong xử lý rác thải

11:30 Thời sự

4:30 Sắc màu dân tộc: Về Liêm Thuận hát trống quân, đánh trống sành

15:55 Người tốt - Việc tốt: Người hồi sinh văn hóa cồng chiêng đất Mường

18:00 Tài chính Ngân hàng

18:15 Phụ nữ Việt Nam: Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

20:20 Hộp thư truyền hình

20:45 Đường tới tương lai: Gắn giảng đường với thao trường, phân xưởng

22:00 Thời sự