Một số chương trình phát sóng ngày 19-6

Thứ Tư, 19/06/2019, 01:42:39

06:30 Thời sự

07:15 Tài chính Ngân hàng: Khuyến khích tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công

10:00 Đồng hành cùng doanh nghiệp: Quản trị doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

11:30 Thời sự

13:30 Ca nhạc

16:45 Điểm đến: Khám phá Mẫu Sơn

18:00 Thương trường và Pháp luật: “Áp phe” truyền thông để độc quyền thị trường?

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

20:05 Đồng hành cùng doanh nghiệp: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

20:20 Chuyện ở cơ sở: Chuyện thoát nghèo ở An Ngải

20:30 Vấn đề và sự kiện

20:45 Cuộc sống nơi đầu sóng: Đề Gi - Vũng Bồi vẻ đẹp ngủ quên

22:00 Thời sự