Một số chương trình phát sóng ngày 6-7

Thứ Bảy, 06/07/2019, 02:08:09

06:30 Thời sự

07:15 Tạp chí Lao động và Xã hội: Hiệu quả mô hình Một điểm đến của Trung tâm Dịch vụ việc làm Cần Thơ

08:45 Gương mặt cuộc sống: Những “chị hiệu” gìn giữ tinh hoa Bài chòi phố Hội

10:00 Điểm đến: Bình Định - Hành trình văn hóa di sản


10:15 Vì môi trường bền vững: Cần có chính sách toàn diện giảm ô nhiễm rác thải nhựa

11:00 Thiên nhiên kỳ thú: Cuộc phiêu lưu của cá mập trắng (Phần 1)

11:30 Thời sự

14:00 Hành trình năm châu: Cuộc sống trên trạm vũ trụ quốc tế (Phần 1)

16:15 Tác giả - Tác phẩm: NSNA Quang Phùng với tình yêu Hà Nội

18:15 Thế giới không phẳng: Thành công từ các cuộc cách mạng giáo dục (Phần 12)

18:30 Thời sự

19:55 Người tốt - Việc tốt: Ông “Cộng đồng” ở Mỹ Hòa Hưng

20:00 Khoa học Công nghệ và Cuộc sống: Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường mạng xã hội

20:20 Địa chỉ đỏ: Nữ anh hùng bên dòng sông Kinh Thầy

20:30 Luận đàm: Cần hiểu đúng về Giáo dục thường xuyên

22:00 Thời sự