Một số chương trình phát sóng ngày 6-8

Thứ Ba, 06/08/2019, 02:19:05

06:30 Thời sự

09:10 Góc nhìn văn hóa: Hướng đi mới cho phim tài liệu Việt Nam

10:15 Vì môi trường bền vững: Quá tải chỗ chôn lấp - Hướng đi nào cho xử lý chất thải rắn?

11:30 Thời sự


12:00 Phim truyền hình: Hãy nói yêu em (tập 16)

15:30 Thủ đô ngày mới: Hiệu quả từ cuộc vận động “3 sạch” ở ngoại thành Hà Nội

18:00 Tài chính - Ngân hàng: Thúc đẩy hợp tác công tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam

18:15 Phụ nữ Việt: Người phụ nữ và khát vọng giáo dục tuổi trẻ bằng lịch sử

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Vì đâu mía - đường bỗng dưng đắng ngắt

20:20 Hộp thư truyền hình

20:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Thái Bình luân chuyển cán bộ để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở

20:45 Đường tới tương lai: Lựa chọn nghề cho tương lai

22:00 Thời sự