Một số chương trình phát sóng ngày 2-9

Thứ Hai, 02/09/2019, 03:02:45

06:30 Thời sự

07:15 Đời sống văn nghệ

08:45 Phóng sự: Phụ nữ Trà Vinh thoát nghèo bền vững

09:10 Khoa học công nghệ và Cuộc sống: Công nghệ xử lý chất thải phù hợp điều kiện Việt Nam

10:30 Phóng sự: Về lại “Căn cứ K9”

11:30 Thời sự

13:00 Tạp chí Lao động và Xã hội: Trẻ em lên tiếng - Trẻ em khởi xướng - Trẻ em cùng hành động

14:00 Nửa thế kỷ thực hiện lời thề với Bác

18:15 Thắp sáng niềm tin: Vượt qua tật nguyền, làm theo lời Bác

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

20:00 Nhịp sống kinh tế

20:05 Giao thông kết nối: Lời giải nào khơi thông đường thủy nội địa?

20:20 Điểm tựa tương lai: Thành công từ phát triển đại lý thu bảo hiểm

20:30 Bình luận - Phê phán: Cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đang mang lại kết quả tốt

20:45 Trang địa phương: Thanh Hóa 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ - Bác Hồ với quê Thanh

22:00 Thời sự