Một số chương trình phát sóng ngày 4-9

Thứ Tư, 04/09/2019, 02:10:55

06:30 Thời sự

07:15 Tài chính Ngân hàng: Sớm hoàn thiện Nghị quyết xóa nợ theo hướng công khai, minh bạch.

10:00 Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng

11:30 Thời sự

14:00 Phim tài liệu: Tấm lòng người Cà Mau với Bác Hồ

16:45 Ðiểm đến: Trải nghiệm du lịch văn hóa lịch sử tại Cao Lộc, Lạng Sơn

18:00 Thương trường và Pháp luật: Kinh tế ban đêm: Cơ hội và thách thức!

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:05 Ðồng hành cùng doanh nghiệp: Chậm cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước và những điểm nghẽn

20:20 Chuyện ở cơ sở: Ðiểm sáng vùng biên

20:30 Vấn đề và sự kiện

22:00 Thời sự