Một số chương trình phát sóng ngày 2-10

Thứ Tư, 02/10/2019, 01:43:29

06:30 Thời sự

07:15 Tài chính Ngân hàng: Kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

10:00 Phóng sự: Đào tạo nghề tại nông thôn: Cần gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương

11:30 Thời sự

14:00 Hành trình năm châu: Châu Âu huyền ảo - Rome

16:45 Điểm đến: Thăm làng tiến sĩ độc nhất vô nhị tại Việt Nam

17:00 Phim truyện: Khi người đàn ông trở lại - (tập 24)

18:00 Thương trường và Pháp luật: FDI thế hệ mới - Nhìn từ Nghị quyết 50-NQ/TW năm 2019 của Bộ Chính trị

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

20:05 Đồng hành cùng doanh nghiệp: Xu hướng biến động lãi suất trong hệ thống ngân hàng

20:20 Chuyện ở cơ sở: Xã đảo Việt Hải thắm tình quân dân

20:30 Vấn đề và sự kiện: Tác động của tăng trưởng kinh tế đến phát triển văn hóa

22:00 Thời sự