Một số chương trình phát sóng ngày 5-10

Thứ Bảy, 05/10/2019, 01:56:54

06:30 Thời sự

07:15 Tạp chí Lao động và Xã hội: Dạy nghề cho người tâm thần

08:45 Gương mặt cuộc sống: Những võ sư nổi tiếng trên màn ảnh Việt

09:00 Tạp chí đối ngoại

10:00 Điểm đến: Hà Nội mùa thu ấy

10:15 Vì môi trường bền vững: Áp lực ô nhiễm không khí từ khói bụi tại các đô thị lớn

11:30 Thời sự

14:00 Hành trình năm châu: Cỗ máy thông minh nhất thế giới (phần 1)

16:15 Tác giả - Tác phẩm: Hà Nội mùa đông năm 46

18:00 Chuyển động truyền thông

18:15 Thế giới không phẳng: Nỗ lực bảo vệ di sản văn hóa vùng chiến sự

18:30 Thời sự

19:55 Người tốt - Việc tốt: Tổ trật tự U70+

20:00 Khoa học Công nghệ và cuộc sống: Mô hình chia sẻ phòng thí nghiệm

20:20 Địa chỉ đỏ: Ký ức ngày trở về

20:30 Luận đàm: Công tác quản lý sức khỏe môi trường: Còn nhiều lỗ hổng

22:00 Thời sự