Một số chương trình phát sóng ngày 10-2

Thứ Hai, 10/02/2020, 05:42:39

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

07:45 Quy hoạch và xây dựng: Rà soát dự án tác động
thế nào đến thị trường bất động sản 2020?

09:00 Tác phẩm mới

09:30 Luận đàm:

Du Xuân: Xưa và Nay

10:45 Nhìn từ Hà Nội:

Ứng xử đúng trong phòng chống dịch bệnh do nCoV

11:30 Thời sự

12:00 Phim truyện: Bí mật đường biên giới (phần 3, tập 1)

12:45 Ký sự miền Trung:

Quảng Trị nỗ lực xóa phòng học tạm, phòng học mượn

14:00 Góc nhìn văn hóa: Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
trước một nhiệm kỳ hoạt động mới

15:00 Môi trường và Tài nguyên:

2020 - Năm của công trình xanh

17:00 Phim truyện: Nhà chung (tập 14)

18:00 Sông nước - Miệt vườn: Mùa cá cơm

18:15 45’ chiều

19:05 Phim truyện: Ngày mai bình yên (tập 4)

19:55 Nghiêng 365:

Ðê biển thông minh giúp làm giàu hệ sinh thái biển

21:00 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh -
Biên niên sử truyền hình - Phần 3

22:00 Thời sự