Một số chương trình phát sóng ngày 24-3

Thứ Ba, 24/03/2020, 02:09:17

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thương trường và Pháp luật: Những bất cập trong quản lý nhà chung cư

09:00 Dân tộc và Phát triển: Bảo tồn ngôn ngữ đồng bào dân tộc thiểu số

10:30 Nhìn từ Hà Nội: Ứng xử đúng trong phòng, chống dịch Covid-19

11:30 Thời sự

12:00 Phim truyện: Bí mật đường biên giới (tập 3 - phần 3)

14:30 Giao thông kết nối: Cơ hội và thách thức của đường bay thẳng Việt - Mỹ

15:30 Chuyện ở cơ sở: Miền quê đáng sống

16:45 Năng lượng và Cuộc sống: Cơ hội và thách thứccho ngành dầu khí năm 2020

18:00 Góc chuyện xưa: Bùi Bằng Đoàn và câu chuyện về trọng dụng người tài, đức

19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình (phần 4)

20:00 Nông nghiệp chuyển động: Chè hữu cơ, hướng đi mới ở Thái Nguyên

20:15 Nhịp sống kinh tế

20:30 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Nêu gương - Việc cần làm ngay

20:45 Đường tới tương lai: Lên phương án dạy học trực tuyến mùa dịch

22:00 Thời sự