Một số chương trình phát sóng ngày 25-3

Thứ Tư, 25/03/2020, 02:26:40

06:00 Chào ngày mới

07:10 Khoa học và Đời sống

07:45 Giao thông kết nối

10:30 Cuộc sống nơi đầu sóng

11:30 Thời sự

12:00 Phim truyện

13:00 Phim tài liệu

14:30 Nông nghiệp chuyển động

15:45 Muôn màu cuộc sống

16:00 Đời sống nghệ thuật

17:00 Phim truyện

19:05 Phim truyện

19:55 Điểm đến

20:00 Doanh nghiệp thời hội nhập

20:15 Nhịp sống kinh tế

20:30 Tiến tới Đại hội XIII của Đảng

20:45 Cải cách hành chính

21:00 Phim truyện

22:00 Thời sự