Một số chương trình phát sóng ngày 6-4

Thứ Hai, 06/04/2020, 00:50:32

06:00 Chào ngày mới

07:10 Thủ đô ngày mới: Hà Nội: Y bác sĩ về hưu tích cực tham gia phòng chống dịch

10:00 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

11:30 Thời sự

15:30 Dân tộc và phát triển: Ðào tạo nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số

17:45 Quang Vinh Passport

18:00 Năng lượng và Cuộc sống: Giá dầu thế giới giảm, tác động đến các nền kinh tế

18:10 Người tốt - Việc tốt

18:15 45’ Chiều

19:55 Ðiểm đến: Khám phá biển Kim Sơn

22:00 Thời sự