Một số chương trình phát sóng ngày 4-9
Một số chương trình phát sóng ngày 4-9

06:30 Thời sự

07:15 Tài chính Ngân hàng: Sớm hoàn thiện Nghị quyết xóa nợ theo hướng công khai, minh bạch.

10:00 Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng

Một số chương trình phát sóng ngày 31-8
Một số chương trình phát sóng ngày 31-8

06:30 Thời sự

07:15 Tạp chí Lao động và Xã hội: Trẻ em lên tiếng - Trẻ em khởi xướng - Trẻ em hành động

08:45 Gương mặt cuộc sống: Họa sĩ Ðỗ Năm và những bức tranh Bác Hồ mang hồn Nam Bộ

Một số chương trình phát sóng ngày 26-8
Một số chương trình phát sóng ngày 26-8

06:30 Thời sự

07:15 Đời sống văn nghệ: Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh - hành trình khát vọng”

09:10 Bình ảnh “ Vẻ đẹp Việt Nam”: Chủ đề: Sắc màu cuộc sống

10:00 Thế giới không phẳng: IGEN - Thế hệ trẻ đầu tiên trong kỷ nguyên số hóa

Một số chương trình phát sóng ngày 25-8
Một số chương trình phát sóng ngày 25-8

07:15 Chuyển động truyền thông

07:45 Bình luận - Phê phán: Cẩn trọng khi tham gia các diễn đàn trực tuyến

09:00 Nói thẳng: Bệnh sùng ngoại và thói tự ti của một số người Việt

09:45 Sông nước - Miệt vườn: Bình Thủy miền du lịch xanh