Một số chương trình phát sóng ngày 29-6
Một số chương trình phát sóng ngày 29-6

06:30 Thời sự

07:15 Tạp chí Lao động và Xã hội: Tiếp cận mô hình đào tạo nghề quốc tế - Kinh nghiệm và thực tiễn

08:45 Gương mặt cuộc sống: Người lưu giữ hình ảnh chân xác của đình làng Việt

09:00 Tạp chí đối ngoại

Một số chương trình phát sóng ngày 28-6
Một số chương trình phát sóng ngày 28-6

06:30 Thời sự

06:55 Điểm báo

07:45 Vấn đề và Sự kiện: Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam

08:45 Cuộc sống nơi đầu sóng: Cô Tô, hòn ngọc giữa biển khơi

Một số chương trình phát sóng ngày 27-6
Một số chương trình phát sóng ngày 27-6

06:30 Thời sự

07:15 Thương trường và Pháp luật: “Áp phe” truyền thông để độc quyền thị trường?

08:45 Đường tới tương lai: Kỳ thi THPT quốc gia 2019: Áp lực và kỳ vọng

09:10 Nông nghiệp chuyển động: Quốc Oai chú trọng xây dựng nông thôn mới

Một số chương trình phát sóng ngày 26-6
Một số chương trình phát sóng ngày 26-6

06:30 Thời sự

07:15 Tài chính Ngân hàng: Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam

10:00 Ðồng hành cùng doanh nghiệp: Ðồng hành cùng doanh nghiệp: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

11:30 Thời sự

Một số chương trình phát sóng ngày 25-6
Một số chương trình phát sóng ngày 25-6

06:30 Thời sự

07:15 Thắp sáng niềm tin: Giúp người khuyết tật thoát nghèo thông qua mô hình chăn nuôi

09:10 Góc nhìn văn hóa: Bất cập trong đãi ngộ nghệ nhân dân gian

10:15 Vì môi trường bền vững

Một số chương trình phát sóng ngày 24-6
Một số chương trình phát sóng ngày 24-6

06:30 Thời sự

07:15 Đời sống văn nghệ: Liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại

09:10 Khoa học Công nghệ và Cuộc sống: Ứng dụng công nghệ trong bán lẻ

10:00 Thế giới không phẳng: Thành công từ các cuộc cách mạng giáo dục (phần 10)

Một số chương trình phát sóng ngày 23-6
Một số chương trình phát sóng ngày 23-6

06:30 Thời sự

07:15 Chuyển động truyền thông

07:45 Bình luận - Phê phán: Phát triển nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn (Kỳ 1)

09:45 Sông nước - Miệt vườn: Lễ hội cúng biển Mỹ Long

Một số chương trình phát sóng ngày 22-6
Một số chương trình phát sóng ngày 22-6

06:30 Thời sự

07:15 Tạp chí Lao động và Xã hội: Những điểm mới trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

08:45 Gương mặt cuộc sống: Nhà báo Trần Mai Hưởng: Gửi trọn tuổi thanh xuân trên chiến trường

Một số chương trình phát sóng ngày 21-6
Một số chương trình phát sóng ngày 21-6

06:30 Thời sự

07:45 Vấn đề và sự kiện: Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Ðại hội Ðảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng (kỳ 2)

08:45 Cuộc sống nơi đầu sóng: Ðề Gi - Vũng Bồi vẻ đẹp ngủ quên

10:35 Nhịp sống kinh tế

Một số chương trình phát sóng ngày 20-6
Một số chương trình phát sóng ngày 20-6

06:30 Thời sự

07:15 Thương trường và Pháp luật: "Áp phe" truyền thông để độc quyền thị trường?

08:45 Ðường tới Tương lai: Gắn giảng đường với thao trường, phân xưởng

09:00 Hộp thư truyền hình