Tùy tiện giao đất rừng

Thứ Sáu, 12/04/2019, 04:27:21

Ngày 27-9-1994, ông Hoàng Minh Nhàn, ở thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam (Bắc Giang) được Lâm trường Lục Nam (sau chuyển thành Công ty TNHH một thành viên (MTV) Lâm nghiệp Lục Nam) giao quản lý hai héc-ta rừng tự nhiên và 0,5 ha vườn rừng tại tiểu khu Sơn Phú.

Sổ hợp đồng liên doanh sản xuất nghề rừng mang số 044/HÐ-LN được ký giữa Lâm trường Lục Nam và ông Nhàn thể hiện các phần việc nêu trên trong thời gian 50 năm. Năm 2004, ông Nhàn phát hiện ông Ðặng Hồng Cường, cán bộ lâm nghiệp xã Cẩm Lý cùng một số người mang máy móc vào chặt phá, khai thác gỗ trong diện tích 2,5 ha ông đang quản lý, sử dụng. Ông Nhàn ngăn cản thì những người này cho ông xem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (sổ đỏ) do UBND huyện Lục Nam cấp (Quyết định số 2891/QÐ-CT, ngày 22-12-2003). Cũng theo quyết định này, người được cấp sổ đỏ được khai thác toàn bộ rừng tự nhiên mà gia đình ông Nhàn đang quản lý, bảo vệ, chăm sóc. Ông Nhàn báo sự việc với chính quyền xã Cẩm Lý, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lục Nam thì không nhận được lời giải thích thỏa đáng. Khiếu nại lên UBND huyện Lục Nam, ông Nhàn nhận được văn bản trả lời rằng diện tích đất ông quản lý chỉ là hợp đồng liên doanh giữa ông và Lâm trường Lục Nam chứ không phải văn bản giao đất. Do lâm trường không phải cơ quan có thẩm quyền giao đất cho nên ông Nhàn không có quyền lợi gì đối với diện tích đất kể trên.

Trong khi đó, từ khi được Lâm trường Lục Nam giao đất, ông Nhàn đã thực hiện đúng trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc diện tích rừng được giao. Ông cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế, nghĩa vụ của người được giao quản lý sử dụng đất lâm nghiệp theo quy định. Kể từ đó đến khi phát hiện diện tích đất được giao đã được cấp sổ đỏ cho người khác, ông Nhàn không hề được cơ quan chức năng, chính quyền địa phương thông báo, không được đền bù, hỗ trợ hay trả tiền công chăm sóc bảo vệ rừng.

Như vậy, thời điểm UBND huyện Lục Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác đối với diện tích ông Nhàn đang được giao quản lý là trái với Ðiều 21 Luật Ðất đai 1993: "Việc quyết định giao đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được tiến hành sau khi có quyết định thu hồi đất đó". Ngoài ra, tại Ðiều 28 Luật Ðất đai 1993 cũng nêu rõ "trước khi thu hồi đất phải thông báo cho người đang sử dụng biết về lý do thu hồi, thời gian, kế hoạch di chuyển, phương án đền bù, thiệt hại…". Với việc ban hành Quyết định số 2891/QÐ-CT, ngày 22-12-2003, UBND huyện Lục Nam không những phủ nhận hợp đồng số 044/HÐ-LN được ký giữa Lâm trường Lục Nam và ông Nhàn mà còn xóa bỏ công sức quản lý, bảo vệ, chăm sóc 2,5 ha rừng suốt 10 năm của ông.

Ðề nghị UBND huyện Lục Nam và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lục Nam xem xét việc cấp sổ đỏ cho người khác và không đền bù, hỗ trợ công quản lý, chăm sóc, bảo vệ 2,5 ha đất rừng được giao đối với ông Hoàng Minh Nhàn để tránh thiệt thòi cho người dân.

Việt Dũng(Bắc Giang)