Một số chương trình phát sóng ngày 4-9

Thứ Ba, 04/09/2018, 02:46:24

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận phê phán: Không tùy tiện hư cấu về lịch sử / 09:00 Muôn màu cuộc sống: Thức ăn mô hình / 11:20 Ðiểm báo / 11:30 Thời sự

14:30 Góc nhìn văn hóa: Làm gì để đưa phim truyện điện ảnh Việt Nam ra nước ngoài?

15:45 Khoa học công nghệ và cuộc sống: Ứng dụng công nghệ, tạo đầu ra cho nông sản

18:00 Giao thông kết nối: Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Ðông sẵn sàng đi vào hoạt động

18:15 Câu chuyện hội nhập: Ða dạng sản phẩm phái sinh để phát triển

18:30 Thời sự

19:45 Thị trường bất động sản

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:45 Ðảng với sự nghiệp đổi mới: Bắc Cạn sát hạch để bổ nhiệm cán bộ

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Châu Âu huyền ảo - Dublin và một số nơi khác