Một số chương trình phát sóng ngày 7-9

Thứ Sáu, 07/09/2018, 01:31:58

06:30 Thời sự / 07:30 Nông nghiệp chuyển động: Ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng chống thiên tai / 08:45 Tài chính ngân hàng / 10:45 Sức khỏe và cuộc sống: Cúm gia cầm và nguy cơ lây bệnh cho người

11:00 Thiên nhiên kỳ thú: Di sản thiên nhiên thế giới - Bắc Mỹ (phần 2)

11:20 Điểm báo

11:30 Thời sự

14:30 Kinh tế và dự báo: Các góc nhìn về thuế tài sản

15:00 Thương trường và pháp luật

16:15 Ca nhạc: Góc trời quê hương

18:15 Sông nước miệt vườn: Nhãn tím Sóc Trăng

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

20:00 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

20:20 Năng lượng và cuộc sống: Tết Độc lập của bà con vùng cao

20:45 Bình luận phê phán: Phê bình văn học cần tương xứng với vai trò

21:50 Bản tin thể thao

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Châu Âu huyền ảo - Luân Đôn

23:00 Ca nhạc: Lời ru