Một số chương trình phát sóng ngày 14-9

Thứ Sáu, 14/09/2018, 01:38:51

06:30 Thời sự / 07:45 Kết nối ASEAN: Việt Nam ­- Thành viên tích cực của Diễn đàn Kinh tế Thế giới / 10:30 Nhịp sống kinh tế / 11:30 Thời sự

14:30 Kinh tế và dự báo: Thái Nguyên đẩy mạnh thu hút đầu tư

15:00 Thương trường và pháp luật: Tiền Ðồng mất giá ảnh hưởng như thế nào với đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

18:00 Cải cách hành chính: Sáp nhập đơn vị hành chính: Trăn trở giữa các tiêu chí

18:15 Sông nước miệt vườn: Gạo Tài Nguyên Thạnh Trị

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:20 Năng lượng và cuộc sống: Lạng Sơn còn nhiều khó khăn đưa điện lưới đến các thôn, bản

20:30 Chuyện đời chuyện nghề: Nghề đắp phù điêu Thạch Xá

22:00 Thời sự

22:30 Phim tài liệu: Hồ Chí Minh - Fidel Castro những sự tương đồng