Một số chương trình phát sóng ngày 17-11

Thứ Bảy, 17/11/2018, 05:44:46

06:30 Thời sự / 07:30 Cải cách hành chính: Ðột phá trong cải cách hành chính ở Bắc Ninh / 09:30 Ðiểm đến: Ðến với làng cổ Hùng Lô / 09:45 Gương mặt cuộc sống: Những lớp học tình thương nơi vùng biên / 10:00 Vì môi trường bền vững: Bảo vệ môi trường biển theo Chiến lược biển Việt Nam

11:00 Thiên nhiên kỳ thú: Di sản thiên nhiên thế giới - Trung Mỹ

11:30 Thời sự

13:15 Nông nghiệp chuyển động: Nghị quyết Trung ương 7: Ðòn bẩy phát triển nông nghiệp

18:00 Câu chuyện khởi nghiệp: Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên

18:30 Thời sự

20:20 Ðịa chỉ đỏ: Plei Me: Nơi trận đầu thắng Mỹ ở Tây Nguyên - Phần cuối: Ðánh bại Sư đoàn Kỵ binh bay

20:30 Ký sự miền trung: Ký ức Hàn Giang

20:45 Nhà báo và công luận

21:45 Bản tin thể thao

22:00 Thời sự

22:15 Câu chuyện hội nhập: Tham gia CPTPP:

Cần những chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp