Một số chương trình phát sóng ngày 7-12

Thứ Sáu, 07/12/2018, 03:37:12

06:30 Thời sự / 07:30 Nông nghiệp chuyển động: Tái cơ cấu nông nghiệp - Câu chuyện từ Ðồng Tháp / 10:45 Sức khỏe và cuộc sống: Tim bẩm sinh cần phát hiện và điều trị sớm / 11:30 Thời sự

14:30 Kinh tế và dự báo: Doanh nghiệp với thông tin trong thời đại số

15:00 Thương trường và pháp luật

18:15 Sông nước miệt vườn: Nghề đẩy côn mùa nước nổi

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng

20:00 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

20:30 Chuyện đời chuyện nghề: Nghề làm thuyền thúng ở Hoàng Mai

20:45 Bình luận phê phán: Giữ gìn, phát huy giá trị di sản phi vật thể

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Ai Cập - Quyển sách của người chết (Phần 3)