Kết quả thư bạn đọc

Thứ Năm, 04/04/2019, 02:19:31

* UBND huyện Thường Tín và các cơ quan liên quan, xem xét, giải quyết đơn của bà Trần Thị Dần

* Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo, giải quyết đơn của ông Ngô Văn Sơn (TP Hạ Long)

* Vận động ông Chu Văn Hùng (huyện Thạch Thất) điều ghép tiêu chuẩn giao đất dịch vụ

Văn bản số 1959/PC-STNMT-TTr của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội gửi Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, nội dung chính như sau: Ngày 16-11-2018, Báo Nhân Dân có Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội đề nghị kiểm tra, xử lý vụ việc theo đơn của bà Trần Thị Dần, ở cụm 8, thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, TP Hà Nội khiếu nại về việc: Thời gian gần đây, gia đình ông Như và bà Châm (là hàng xóm của bà Dần) ngang nhiên lấn chiếm phần đất mà gia đình bà Dần đã sử dụng ổn định, không tranh chấp từ trước ngày 15-10-1993. Ngay sau khi biết những việc làm không đúng nêu trên, gia đình bà Dần đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng của xã Duyên Thái, nhưng những kiến nghị chính đáng này đều không được xem xét, giải quyết. Từ việc chậm xử lý những vi phạm nêu trên làm cho ông Như và bà Châm không những coi thường pháp luật mà còn tiếp tục đe dọa, hành hung những người thân trong gia đình bà Dần, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Căn cứ quy định tại Ðiều 18, Luật Khiếu nại năm 2011 thì thẩm quyền xem xét, giải quyết đơn của bà Trần Thị Dần thuộc UBND huyện Thường Tín và các cơ quan liên quan. Sau khi có kết quả giải quyết, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Thường Tín báo cáo UBND thành phố, thông tin bằng văn bản đến Báo Nhân Dân và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, theo dõi.

Báo Nhân Dân có công văn gửi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh phản ánh đơn của ông Ngô Văn Sơn, ở phường Hồng Gai, TP Hạ Long (Quảng Ninh) tố cáo các ông: Ðỗ Duy Lê, Trưởng Văn phòng Công chứng Hưng Quảng; hai công chứng viên Nguyễn Xuân Trường, Ðào Xuân Thái thuộc Văn phòng Công chứng Hưng Quảng và ông Vũ Ngọc An, nguyên kiểm soát viên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh mua bán chuyển nhượng Văn phòng công chứng Hưng Quảng không đúng quy định. Cụ thể là, chuyển nhượng Văn phòng công chứng Hưng Quảng, có địa chỉ: số nhà 103, đường 25/4, phường Bạch Ðằng, TP Hạ Long không làm thủ tục đúng quy định của pháp luật, nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Ông Sơn đã nhiều lần gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh nhưng việc xem xét, giải quyết chưa được thực hiện đúng theo quy định... Về việc này, Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 1748-CV/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh, nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy chuyển văn bản (kèm theo đơn tố cáo) nêu trên đến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền và thông báo kết quả giải quyết gửi đến Báo Nhân Dân theo yêu cầu.

Sau khi Báo Nhân Dân phản ánh đơn của ông Chu Văn Xuân, ở thôn 3, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội khiếu nại về việc chậm giao đất dịch vụ. Cụ thể: Năm 1993, ông Chu Văn Xuân được UBND huyện Thạch Thất giao thửa đất nông nghiệp số 797, tờ bản đồ số 3, diện tích là 864 m2, tại xứ đồng Mồ, xã Phùng Xá. Sau đó, mảnh đất nông nghiệp của ông Xuân nằm trong chỉ giới thu hồi, cho nên, ngày 6-11-2013, UBND huyện Thạch Thất đã ra Quyết định số 7039/QÐ-UBND, về việc giao cho ông Xuân 74,97 m2 đất dịch vụ tại làng Vĩnh Lộc. Nhưng sau đó UBND huyện Thạch Thất và UBND xã Phùng Xá không mời ông Xuân đến bốc thăm nhận đất. Ngay khi biết những việc làm không đúng nêu trên, ông Xuân đã làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng và ngày 24-10-2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất ra Thông báo ông Chu Văn Xuân đủ điều kiện để giao 74,97 m2 đất dịch vụ. Ngày 26-10-2018, UBND xã Phùng Xá và Trung tâm Phát triển quỹ đất cùng với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thạch Thất đã tổ chức điều ghép đất dịch vụ cho ông Chu Văn Xuân có diện tích 74,97 m2 và ông Chu Văn Hùng (người ở cùng thôn) có diện tích 16,2 m2. Nhưng ông Hùng chống đối không đồng ý ghép thửa đất với ông Xuân, gây khó khăn trong công tác điều ghép thửa đất.

Về nội dung khiếu nại nêu trên, Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn trả lời số 58/TTPTQÐ ngày 12-3-2019 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất, nội dung chính như sau: Căn cứ quy định số 1716/QÐ-UBND ngày 15-4-2015 của UBND huyện Thạch Thất có nêu: "Diện tích tối thiểu cho mỗi thửa đất là 80 m2, tối đa là 150 m2". Do diện tích đất của gia đình ông Xuân được hưởng là 74,97 m2 nhỏ hơn hạn mức tối thiểu, cho nên chưa đủ điều kiện để tổ chức bốc thăm. Ðể giải quyết dứt điểm kiến nghị của ông Chu Văn Xuân, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất đang tiếp tục phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Phùng Xá để tuyên truyền vận động ông Chu Văn Xuân và ông Chu Văn Hùng điều ghép tiêu chuẩn đất dịch vụ của các hộ với nhau. Trường hợp các hộ vẫn không điều ghép được, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ cùng với các cơ quan chức năng tham mưu để UBND huyện điều chỉnh Quy chế bốc thăm vị trí thửa đất dịch vụ để làm cơ sở cho việc tổ chức bốc thăm.