Chậm giải quyết kiến nghị của gia đình chính sách

Thứ Sáu, 07/09/2018, 02:16:49

Năm 1956, ông bà nội của ông Lương Công Phượng được chính quyền cách mạng chia hai sào mười thước đất ở tại thôn Cát Hậu, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Năm 1961, bố ông Phượng là cụ Lương Mạnh Toàn, thoát ly đi làm công nhân tại nông trường Sao Đỏ. Năm 1967, cụ Toàn nhập ngũ và hy sinh tại chiến trường miền nam năm 1972. Ông Lương Công Phượng là con trai duy nhất của liệt sĩ Lương Mạnh Toàn. Sau khi ông bà nội mất do già yếu và do cụ Lương Mạnh Toàn đã hy sinh thì mảnh đất nêu trên đươc giao cho ông Phượng quản lý. Do ông Phượng đi học đại học không ở nhà, cho nên có nhờ một số người họ hàng trông giữ thửa đất này. Đến năm 1985, chính quyền xã Hồng Hưng đã tự ý chuyển đổi mảnh đất thổ cư của gia đình ông Phượng cho gia đình ông Nguyễn Đức Dùng và một số gia đình khác sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp. Thấy những việc làm không đúng của chính quyền xã Hồng Hưng, ông Phượng đã nhiều lần đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương xem xét, giải quyết việc trả lại đất cho ông để ông làm nơi thờ cúng, nhưng những kiến nghị chính đáng này đều chưa được xem xét, giải quyết dứt điểm.

Đến ngày 13-2-2018, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) có Văn bản số 303/TCQLĐĐ-CQHĐĐ gửi UBND tỉnh Hải Dương và các cơ quan chức năng của tỉnh nêu rõ hướng giải quyết như sau: “Tại thời điểm hiện nay, theo quy định tại điểm d khoản 2 và khoản 3 Điều 106, điểm b khoản 1 Điều 110 và điểm b khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, nếu không có tình tiết gì khác, trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho ông Nguyễn Đức Dùng và các hộ gia đình, cá nhân khác sử dụng trên thửa đất nêu trên là không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng nguồn gốc sử dụng đất thì thực hiện thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra để giao đất ở đối với người có công với cách mạng. Việc giải quyết quyền lợi của ông Nguyễn Đức Dùng và các hộ gia đình, cá nhân khác thực hiện theo quy định của pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và pháp luật khác có liên quan”. Ngoài ra, sau khi Báo Nhân Dân có văn bản gửi các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương liên quan đơn khiếu nại của ông Phượng thì ngày 6-3-2018, UBND tỉnh Hải Dương đã có Văn bản số 582/UBND-VP và ngày 27-3-2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương có Văn bản số 468/STNMT-TTr gửi Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc. Cả hai văn bản này đều đề nghị Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc kiểm tra, giải quyết đề nghị trả lại đất của gia đình ông Lương Công Phượng. Tuy nhiên, gần sáu tháng qua, lãnh đạo UBND huyện Gia Lộc vẫn chưa xem xét, giải quyết.

Trao đổi về việc chậm trễ trong giải quyết cấp lại đất cho ông Phượng theo Văn bản số 303/TCQLĐĐ-CQHĐĐ của Tổng cục Quản lý đất đai, Chủ tịch UBND huyện Gia Lộc Lê Văn Tuấn và Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Lê Đình Dũng cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần mời ông Phượng và Tổng cục Quản lý đất đai về huyện làm việc để giải quyết dứt điểm vụ việc, nhưng Tổng cục Quản lý đất đai và ông Phượng đều không về”. Còn ông Phượng nói: Kể từ đầu năm 2018 đến nay, ông chưa từng nhận được giấy mời của UBND huyện Gia Lộc liên quan đơn thư khiếu nại của ông. Mặc dù trong tất cả các đơn thư khiếu nại ông đều ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

Đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương và các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, làm rõ việc “đùn đẩy trách nhiệm” và chậm giải quyết quyền lợi chính đáng của gia đình chính sách, tránh gây phiền hà cho người dân.

THÀNH HIẾU (Hải Dương)