Kết quả thư bạn đọc

Thứ Bảy, 15/06/2019, 01:52:22

Trả lời đơn của Xí nghiệp tập thể Thương binh Quang Minh

Về thông tin phản ánh của bạn đọc liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức thi hành án dân sự

Văn bản số 1693/BTNMT-TTr ngày 12-4-2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nội dung chính như sau: Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được công văn của Báo Nhân Dân phản ánh đơn của Xí nghiệp tập thể Thương binh Quang Minh (trụ sở chính tại 280 phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) liên quan việc bồi thường, hỗ trợ 31,9 ha đất nuôi trồng thủy sản tại phường Ðại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nghiên cứu và rà soát lại hồ sơ vụ việc, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: Liên quan việc bồi thường, hỗ trợ 31,9 ha đất nuôi trồng thủy sản tại phường Ðại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Trung tâm thể thao vùng Ðông Bắc, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Ninh giải quyết theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Khu đất của Tổ hợp nuôi trồng thủy sản Hải Ninh (đã chuyển nhượng cho Xí nghiệp tập thể Thương binh Quang Minh) đủ điều kiện được đền bù, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi (năm 1999) theo quy định tại Ðiểm đ, Khoản 6 Nghị định số 22/1998/NÐ-CP ngày 24-4-1998 của Chính phủ quy định về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất. Từ năm 1999 đến năm 2010, Tổ hợp nuôi trồng thủy sản Hải Ninh vẫn sử dụng 31,9 ha đất để nuôi trồng thủy sản và chưa được bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích này. Năm 2010, UBND tỉnh Quảng Ninh thu hồi 31,9 ha đất để xây dựng Trung tâm thể thao vùng Ðông Bắc, do tại thời điểm năm 1999, Nhà nước chưa bồi thường, hỗ trợ cho Tổ hợp nuôi trồng thủy sản Hải Ninh, vì vậy Tổ hợp được bồi thường, hỗ trợ về đất theo đơn giá tại thời điểm bồi thường, hỗ trợ. Tổ hợp nuôi trồng thủy sản Hải Ninh là một nhóm người sử dụng đất (các cá nhân sử dụng đất) được bồi thường đối với diện tích 31,9 ha đất nêu trên và ngoài việc bồi thường về đất theo quy định của pháp luật thì các cá nhân sử dụng đất (thuộc Tổ hợp nuôi trồng thủy sản Hải Ninh) còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2, Ðiều 83 Luật Ðất đai năm 2013.

- Về xác định đất để bồi thường, hỗ trợ: Tại thời điểm này, diện tích đất nêu trên là đất nuôi trồng thủy sản, do vậy việc bồi thường hỗ trợ 31,9 ha này theo loại đất nuôi trồng thủy sản.

- Về xác định giá đất cụ thể: Việc xác định giá đất do UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định giá đất cụ thể tại thời điểm tính toán lập phương án mới để bồi thường. Theo đó, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được phép thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể.

Báo Nhân Dân có công văn gửi các cơ quan chức năng phản ánh thông tin của bạn đọc liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức thi hành án dân sự (THADS). Nội dung chính như sau: Tại kỳ thi nâng ngạch của ngành THADS diễn ra vào ngày 18 và 19-2-2019, tại Học viện Tư pháp (Hà Nội) có biểu hiện tiêu cực. Nhiều thí sinh tham dự kỳ thi bức xúc cho rằng, một số cán bộ của bộ, ngành có liên quan được các thí sinh nhờ vả, "chạy" điểm… Về việc này, Báo Nhân Dân nhận được Văn bản trả lời số 327/HVTP-TCCB của Học viện Tư pháp (Bộ Tư pháp). Nội dung chính là: Kỳ thi nâng ngạch chấp hành viên trung cấp do Hội đồng thi nâng ngạch công chức ngành tư pháp năm 2019 của Bộ Tư pháp tổ chức thi vào hai ngày 18 và 19-2-2019, địa điểm tổ chức thi tại Học viện Tư pháp. Học viện Tư pháp không phải là cơ quan có thẩm quyền tổ chức kỳ thi mà chỉ là địa điểm tổ chức thi. Vì vậy, Học viện Tư pháp không có thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kỳ thi nêu trên. Học viện Tư pháp đã chuyển công văn của Báo Nhân Dân và các đơn thư phản ánh, tố cáo tiêu cực trong kỳ thi mà Học viện Tư pháp nhận được đến Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.