Kết quả thư bạn đọc

Thứ Hai, 10/02/2020, 05:23:52

* Trả lời những thắc mắc liên quan việc triển khai thực hiện dự án Trường mầm non Bồ Ðề, phường Bồ Ðề, quận Long Biên (Hà Nội)

* Công an huyện Hải Hậu xem xét, giải quyết đơn của bà Trần Thị Ngoan

* Giao UBND thị xã Từ Sơn kiểm tra giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Tuyến

Báo Nhân Dân nhận được thông tin của bạn đọc phản ánh về những bất cập trong việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường mầm non Bồ Ðề, phường Bồ Ðề, quận Long Biên (Hà Nội). Cụ thể: Chính quyền thu hồi đất của hơn 40 hộ dân có đất nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án, nhưng không có quyết định thu hồi đất; hiện nay trên địa bàn phường Bồ Ðề đã có hai trường mầm non tại địa chỉ ngõ 144 phố Ái Mộ và 160 phố Ái Mộ, nhưng lãnh đạo UBND quận vẫn lấy đất xây dựng Trường mầm non Bồ Ðề thứ ba tại tổ 30, phường Bồ Ðề. Về việc này, Báo Nhân Dân vừa nhận được Văn bản trả lời số 2279/UBND-TTPTQÐ của UBND quận Long Biên, nội dung chính như sau:

Về quá trình thực hiện dự án xây dựng Trường mầm non Bồ Ðề (Trường mầm non Hồng Tiến): Ngày 27-10-2016, UBND quận Long Biên có Quyết định số 7597/QÐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Bồ Ðề với tổng mức đầu tư dự án là 85.155.751.000 đồng. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách quận. Tiến độ thực hiện dự án: 2016-2018. Ngày 6-12-2016, HÐND thành phố ban hành Nghị quyết số 19/NQ-HÐND về việc thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017, trong đó có dự án xây dựng Trường mầm non Bồ Ðề với diện tích thực hiện là 12.000 m2.

Sau khi UBND quận phê duyệt dự án đầu tư, UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định. Trong phạm vi dự án, UBND quận đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và thu hồi đất đối với 43 hộ có đất nông nghiệp; tổ chức chi trả tiền, vận động nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Kết quả có 42 trong tổng số 43 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, còn một hộ (bà Nguyễn Thị Bẩy) chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng. Vì vậy, ngày 12-1-2018, UBND quận Long Biên đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với bà Nguyễn Thị Bẩy ngoài thực địa để thực hiện dự án xây dựng Trường mầm non
Bồ Ðề.

Về thực trạng cơ sở giáo dục mầm non tại phường Bồ Ðề: Hiện nay, trên địa bàn phường Bồ Ðề có hai trường mầm non công lập là Trường mầm non Bồ Ðề và Trường mầm non Hồng Tiến. Trường mầm non Bồ Ðề có hai cơ sở: cơ sở 1, tại số 160 phố Ái Mộ; cơ sở 2, tại ngõ 144 phố Ái Mộ. Tuy nhiên cơ sở tại số 160 phố Ái Mộ đã xuống cấp và nhà trường đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao lại cho UBND quận và UBND phường Bồ Ðề.

Trường mầm non Hồng Tiến tại tổ 30, phường Bồ Ðề được thành lập năm 2018 (tiền thân là tách ra từ Trường mầm non Bồ Ðề và được thực hiện tại dự án xây dựng Trường mầm non Bồ Ðề được phê duyệt tại Quyết định số 7597/QÐ-UBND). Trường mầm non Hồng Tiến chịu sự quản lý trực tiếp của UBND quận, sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng giáo dục và đào tạo quận và theo ngành dọc cấp trên.

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 02/UBND-VP8 của UBND tỉnh Nam Ðịnh trả lời đơn của bà Trần Thị Ngoan, tổ dân phố số 10, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu (Nam Ðịnh) phản ánh về việc ông Vũ Văn Cường hủy hoại tài sản của gia đình bà nhưng chậm bị xử lý. Sau khi xem xét nội dung đơn, UBND tỉnh đã có Công văn số 766/UBND-VP8 ngày 22-10-2019 chuyển đến Công an huyện Hải Hậu xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 05/UBND-NC của UBND tỉnh Bắc Ninh trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tuyến và một số công dân, thôn Kim Bảng, xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn
(Bắc Ninh) phản ánh một số sai phạm của chính quyền địa phương trong việc tổ chức bán đấu giá đất tại khu Cổng Dinh, thôn Kim Bảng; đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 20 hộ dân đã mua đấu giá của UBND xã Hương Mạc giai đoạn 2004-2010. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Giao UBND thị xã Từ Sơn xem xét, kiểm tra, giải quyết theo nội dung đơn, trả lời công dân, báo cáo kết quả giải quyết về Báo Nhân Dân và Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.