Một số chương trình phát sóng ngày 12-10

Thứ Sáu, 12/10/2018, 03:20:02

06:30 Thời sự / 07:45 Kết nối ASEAN: Tăng cường cho dệt may Việt Nam trong chuỗi cung ứng khối ASEAN / 08:45 Tài chính ngân hàng / 10:30 Nhịp sống kinh tế / 11:30 Thời sự

14:30 Kinh tế và dự báo: Tiếp thị trực tuyến - Tiềm năng và thách thức

15:00 Thương trường và pháp luật

18:00 Cải cách hành chính: Vai trò của cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính phủ điện tử

18:15 Sông nước miệt vườn: Theo mùa cá dứa

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghịư quyết Đại hội XII của Đảng

20:00 Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay

20:20 Năng lượng và cuộc sống: Hiệu quả ứng dụng năng lượng trong các mô hình nông nghiệp

20:45 Bình luận phê phán

21:50 Bản tin thể thao

22:00 Thời sự

22:30 Hành trình năm châu: Châu Âu huyền ảo - Napoli và bờ biển Amafli