Một số chương trình phát sóng ngày 8-11

Thứ Năm, 08/11/2018, 03:00:18

06:30 Thời sự / 07:30 Ký sự: Khám phá sông Kôn (tập 4): Theo dấu ngàn năm / 09:00 Cuộc sống nơi đầu sóng: Nghề biển ở Hải Lý / 10:30 Tài chính Ngân hàng / 11:00 Thiên nhiên kỳ thú: Động vật đi săn và con mồi (phần 3)

11:30 Thời sự

13:00 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Nói đi đôi với làm - Cách nêu gương thiết thực ở Hà Giang

15:00 Tác giả - Tác phẩm: Ngô Mạnh Lân và các tác phẩm hoạt hình

16:45 Đường tới Tương lai: Du học tăng: Mừng hay lo

17:00 Phim truyện: Đồng tiền đen (tập 21)

18:15 Kết nối ASEAN: ASEAN: Nhu cầu thuê văn phòng tăng đột biến

18:30 Thời sự

19:55 Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

20:00 Đồng hành cùng doanh nghiệp: Vai trò của doanh nghiệp đầu tàu trong phát triển kinh tế tại Bình Dương

20:15 Tạp chí văn hóa, thể thao và du lịch

20:45 Tâm điểm: CPTPP, động lực cho nội lực của Việt Nam

22:00 Thời sự