Kết quả thư bạn đọc

Thứ Bảy, 13/04/2019, 02:50:21

■ Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện đúng việc cấp phát tài liệu tuyên truyền

■ Rà soát, đề xuất việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Vũ Thị Mùi (Hà Nội)

■ Ðơn của ông Nguyễn Công Thận (Thăng Bình, Quảng Nam) không có căn cứ kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm

Báo Nhân Dân phản ánh ý kiến của bạn đọc về việc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh không thực hiện việc biên soạn, in ấn tài liệu mà đặt mua tờ gấp; không chi trả tiền thù lao cho người trực tiếp cấp phát tới tay người dân như trong Quyết định số 243/QÐ-UBND ngày 16-3-2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Về việc này, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh trả lời như sau: Do việc biên soạn nội dung tờ gấp và kinh phí để thực hiện cho nên Sở Tư pháp đã có Công văn số 332/STP-PBGDPL xin ý kiến UBND tỉnh về việc chuyển từ việc biên soạn, in ấn sang mua tờ gấp tuyên truyền. Tờ gấp do Nhà xuất bản Tư pháp in ấn, phát hành có giá là 1.300 đồng/tờ. UBND tỉnh Bắc Ninh đã trả lời tại Văn bản số 1838/UBND-NC, ngày 13-6-2017 đồng ý giao Sở Tư pháp không in và cấp phát tài liệu Hiến pháp 2013 mà mua tờ gấp phục vụ nội dung này. Ngày 21-6-2017, Sở Tư pháp đã ký hợp đồng với Nhà xuất bản Tư pháp mua 336.000 tờ gấp. Sau khi nghiệm thu, Sở Tư pháp đã giao tờ gấp và kinh phí cho phòng Tư pháp các huyện, thành phố để triển khai cấp phát đồng thời chi trả thù lao cho người thực hiện là các tổ trưởng dân phố, trưởng thôn… với mức 150 đồng/tờ. Nội dung này, đầu năm 2018 Thanh tra Sở Tài chính tỉnh đã kiểm tra và xác nhận Sở Tư pháp thực hiện đúng quy định. Như vậy, việc thực hiện Quyết định số 243/QÐ-UBND ngày 16-3-2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh về in ấn, biên soạn tài liệu để cấp cho các hộ dân trên địa bàn đã được Sở Tư pháp thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 44/PTT-BTCD của Ban Tiếp công dân TP Hà Nội trả lời đơn của bà Vũ Thị Mùi, trú tại P10, nhà A11, tập thể dệt 8-3, phường Quỳnh Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) liên quan việc chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Mùi tại P10, nhà A11, tập thể dệt 8-3. Về đề nghị nêu trên, Văn phòng UBND thành phố có Văn bản số 1117/VP-KT ngày 11-2-2019 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố: Giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND quận Hai Bà Trưng chủ động phối hợp đơn vị liên quan (là Tập đoàn Dệt may Việt Nam), rà soát, báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Vũ Thị Mùi. Hiện nay, các đơn vị đang tổ chức thực hiện.

Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 1063/CV-TA của Tòa án nhân dân cấp cao tại Ðà Nẵng trả lời đơn của ông Nguyễn Công Thận (trú tại 19 Nguyễn Duy Hiệu, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đề nghị Giám đốc thẩm Bản án hành chính phúc thẩm số 07/2015/HCPT, ngày 22-12-2015 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Ðà Nẵng. Nội dung chính như sau: Sau khi kiểm tra hồ sơ, Tòa án nhân dân cấp cao tại Ðà Nẵng ban hành Bản án hành chính phúc thẩm số 07/2015/HCPT, ngày 22-12-2015, về việc "Khiếu nại quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai". Người khởi kiện là ông Nguyễn Công Thận. Người bị kiện là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình. Ông Nguyễn Công Thận có đơn đề nghị xem xét lại bản án nêu trên theo trình tự Giám đốc thẩm.

Ngày 12-3-2018, Tòa án nhân dân tối cao có thông báo giải quyết đơn đề nghị Giám đốc thẩm số 08/TB-TANDTC-VGÐKTIII, trả lời ông Nguyễn Công Thận. Nội dung thông báo nêu rõ: "Không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm đối với Bản án hành chính phúc thẩm số 07/2015/HCPT, ngày 22-12-2015 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Ðà Nẵng".