Thiếu trách nhiệm với gia đình chính sách

Thứ Sáu, 31/05/2019, 03:34:51

Năm 2013, UBND xã Trường Giang, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) tiến hành rà soát, lập danh sách người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, có 58 hộ gia đình chính sách được đưa vào danh sách hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở, trong đó có 21 hộ xây mới và 37 hộ sửa chữa nhà.

Theo quy định, đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà ở bị hư hỏng nặng phải phá dỡ, xây mới được ngân sách nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, hộ đang ở nhà tạm phải sửa khung, tường và thay mới mái nhà được hỗ trợ 20 triệu đồng. Về phương thức thực hiện, UBND cấp xã đối chiếu, lập danh sách các hộ được hỗ trợ báo cáo UBND cấp huyện; UBND cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và phê duyệt danh sách số hộ thuộc diện được hỗ trợ báo cáo UBND cấp tỉnh để làm cơ sở lập và phê duyệt kế hoạch hỗ trợ. UBND cấp xã hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các hộ dân xây dựng nhà ở bảo đảm yêu cầu về diện tích và chất lượng theo quy định và vận động các hộ tự xây dựng nhà ở. Ðối với các hộ có hoàn cảnh khó khăn như già cả, neo đơn, tàn tật... mà không thể tự xây dựng thì UBND cấp xã tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ này.

Nằm trong danh sách được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây dựng nhà ở, từ năm 2013, gia đình ông Nguyễn Văn Lới, thương binh hạng ¼ và một số hộ gia đình đã tiến hành xây mới, sửa chữa nhà ở. Tuy nhiên, trong số 58 hộ gia đình nêu trên, đến nay chỉ có 18 hộ được chi trả tiền hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở. Có 23 hộ không được hỗ trợ kinh phí với lý do không đủ tiêu chuẩn. Ðiều này đã gây bức xúc, thắc mắc trong nhân dân.

Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân chính dẫn đến việc hơn 20 hộ gia đình chính sách trong danh sách được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở, sau khi hoàn thành công trình lại không được hỗ trợ là do cán bộ chính quyền xã Trường Giang thiếu trách nhiệm trong việc rà soát, hướng dẫn, kiểm tra, nghiệm thu công trình. Ngay từ ban đầu, UBND xã Trường Giang đã thực hiện không đầy đủ quy trình rà soát, xét chọn đối tượng, không có biên bản kiểm tra, đánh giá, không có hình ảnh ghi nhận hiện trạng công trình nhà ở xuống cấp, hư hỏng cần phải sửa chữa, xây mới, dẫn đến thiếu sót trong việc lập hồ sơ cho các đối tượng hoặc đối tượng không đủ điều kiện theo quy định vẫn được đưa vào danh sách. Sau khi danh sách được duyệt, UBND xã Trường Giang cũng không có hướng dẫn cụ thể, kiểm tra, theo dõi sát tiến độ xây dựng để công trình bảo đảm đúng yêu cầu, mà để mặc các hộ gia đình tùy ý sửa chữa, xây mới. Khi các công trình hoàn thành việc thi công, UBND xã Trường Giang cũng không tiến hành nghiệm thu ngay. Cho đến năm 2018, việc kiểm tra, nghiệm thu công trình mới được tiến hành.

Có thể nói, việc nhiều hộ gia đình chính sách ở xã Trường Giang không nhận được tiền hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở có nguyên nhân từ việc thiếu trách nhiệm của cán bộ chính quyền địa phương. Ðể có kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở, một số gia đình đã phải đi vay mượn. Giờ đây, sống trong căn nhà khang trang nhưng lúc nào cũng canh cánh nỗi lo vì khoản nợ vay làm nhà chưa trả được.

Hạnh Dung (Thanh Hóa)