Kết quả thư bạn đọc

Chủ Nhật, 04/08/2019, 05:36:57

* Về việc xử lý các vi phạm của Công ty Kim Quy (Thanh Hóa)

* Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát, xử lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và nhà ở đối với trường hợp của ông Phan Thượng Trị

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 2942/UBND-TTr của UBND thành phố Thanh Hóa trả lời đơn của bạn đọc trú tại làng cổ Ðông Sơn, phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa, Thanh Hóa) tố cáo Công ty cổ phần du lịch Kim Quy (Công ty Kim Quy) có hành vi vi phạm pháp luật trong việc chiếm dụng, bỏ hoang đất nông nghiệp khiến cho 300 nông dân mất việc làm do không có đất sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty Kim Quy còn xâm phạm Khu di tích động Tiên Sơn, xây dựng chùa, hoạt động mê tín dị đoan. Sau khi nghiên cứu đơn, UBND thành phố Thanh Hóa trả lời, nội dung chính như sau: Ngày 13-11-2002, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3777/QÐ-UBND về việc thu hồi đất tại xã Ðông Cương và phường Hàm Rồng giao Công ty Kim Quy thuê thực hiện dự án xây dựng hồ Kim Quy và các công trình quanh hồ với diện tích 500.332 m2, trong đó có 160.000 m2 (16 ha) đất nông nghiệp của các hộ dân làng Ðông Sơn. Do Công ty Kim Quy không đủ năng lực để thực hiện toàn bộ dự án, ngày 1-8-2008 UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 309/QÐ-UBND về việc thu hồi 318.036 m2 (trong phần diện tích 500.332 m2) Công ty Kim Quy được thuê để giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa quản lý theo quy hoạch, trong đó có 16 ha đất nông nghiệp của các hộ dân làng Ðông Sơn. Việc UBND phường Hàm Rồng hợp tác với Công ty Kim Quy để quản lý, bảo vệ và phát huy hiệu quả động Tiên Sơn là phù hợp, được UBND thành phố đồng ý chủ trương. Tuy nhiên, hợp đồng hợp tác kinh doanh một số điều khoản chưa chặt chẽ về mặt pháp lý như: Các thủ tục pháp lý liên quan đầu tư xây dựng vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Công ty Kim Quy đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, đơn vị thi công, tự phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình để triển khai thi công, quyết toán công trình khi chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc tự ý đầu tư xây dựng công trình của Công ty Kim Quy đã được UBND thành phố lập biên bản vi phạm hành chính và Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3448/QÐ-UBND ngày 10-11-2008 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Kim Quy.

- Về các hoạt động mê tín, dị đoan tại khu vực động Tiên Sơn: Tại khu vực bên trong và bên ngoài động không có hoạt động mê tín dị đoan, bói toán…

- Về việc tự ý xây nhà thờ: Tại thời điểm kiểm tra trong nhà Hội quản có: một hậu cung gồm ba bàn thờ (một ban chính, hai ban phụ), có năm tượng thờ, không có hòm công đức; gian thờ chính có năm bàn thờ (một ban chính thờ năm tượng, bốn ban phụ thờ bốn tượng). Như vậy, Công ty Kim Quy lập các ban thờ không đúng với nội dung, tính chất, thờ tự của nhà Hội quản. UBND thành phố đã giao UBND phường Hàm Rồng chủ trì, phối hợp các phòng, ban liên quan kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu Công ty Kim Quy bố trí lại nội thất, đồ thờ trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt để thực hiện cho phù hợp với chức năng của nhà Hội quản.

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 5599/VP-ÐT của UBND thành phố Hồ Chí Minh trả lời đơn của ông Phan Thượng Trị về đề nghị xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và nhà ở tại số nhà 123/7 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh). Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong có ý kiến chỉ đạo: Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ quy định pháp luật kiểm tra, rà soát, xử lý trường hợp nêu trên; báo cáo kết quả cho UBND thành phố và thông tin bằng văn bản đến Báo Nhân Dân.