Kết quả thư bạn đọc

Thứ Bảy, 31/08/2019, 05:25:01

■ Trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Văn Minh (Nghĩa Hưng, Nam Định)

Sau khi Báo Nhân Dân có công văn chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Minh ở xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Hưng (Nam Ðịnh) về việc đề nghị công nhận và giải quyết chế độ người hưởng chính sách như thương binh đến các cơ quan chức năng tỉnh Nam Ðịnh, ngày 20-8-2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LÐ-TB và XH) tỉnh Nam Ðịnh có Văn bản số 1497/SLÐTBXH-NCC trả lời như sau:

Quá trình xem xét hồ sơ giải quyết chính sách đối với ông Nguyễn Văn Minh, Sở LÐ-TB và XH tỉnh Nam Ðịnh đã có công văn báo cáo Cục Người có công (Bộ LÐ-TB và XH) xem xét, hướng dẫn giải quyết. Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 1839/NCC-CS1, ngày 2-8-2019 của Cục Người có công, Sở LÐ-TB và XH tỉnh Nam Ðịnh nhận thấy: Tại hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi của ông Nguyễn Văn Minh chưa có căn cứ pháp lý xác định ông Nguyễn Văn Minh bị thương thuộc một trong các trường hợp quy định tại Ðiều 27 Nghị định số 31/2013/NÐ-CP ngày 9-4-2013 của Chính phủ, Khoản 2 Ðiều 6 Thông tư liên tịch số 28/2013/NÐ-CP ngày 22-10-2013 của Bộ LÐ-TB và XH và Bộ Quốc phòng. Như vậy, theo hồ sơ của ông Nguyễn Văn Minh do UBND huyện Nghĩa Hưng chuyển đến và căn cứ các văn bản của Nhà nước hiện hành thì việc xem xét xác nhận, giải quyết chế độ người hưởng chính sách như thương binh đối với ông Nguyễn Văn Minh là không thực hiện được.

AT