Báo nghỉ

Thứ Bảy, 31/08/2019, 05:56:38

Nhân dịp Quốc khánh 2-9, Báo Nhân Dân nghỉ ngày 3-9. Số báo 23333 ra ngày 4-9.