Tại sao có luật mà vẫn sai?

ĐẠI HOÀNG

Chủ nhật, 19/08/2018 - 02:32 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Từ khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực ngày 1-7-2016, số văn bản trái luật bị phát hiện nhìn chung không giảm. Trong đó, đáng chú ý là số văn bản bị phát hiện trái luật về nội dung và thẩm quyền năm 2016 mặc dù có giảm 15% (so năm 2015), nhưng ngay sau đó năm 2017 lại tăng 20% (so năm 2016).

Như vậy, vẫn xảy ra tình trạng ban hành văn bản trái quy định pháp luật sau khi đã có “luật chuyên trách”!

Tại sao vậy?

Tại sao Luật Ban hành quy phạm pháp luật đã quy định đầy đủ nào là nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục, xây dựng, ban hành; nào là trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, mà việc xây dựng, ban hành các văn bản này vẫn dễ dàng sai sót?

Nếu cái sai về thẩm quyền, nội dung mà “năm thì mười họa” thì có thể gọi là vô tình. Nhưng khi tỷ suất sai sót lớn, thì không thể có cách gọi nào khác ngoài cố ý.

Trong số các ý kiến biện giải, có người cho rằng trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu chế tài xử lý trách nhiệm nên mới tồn tại mảnh đất màu mỡ cho những quy phạm trái pháp luật sinh sôi.

Tuy nhiên, cách biện giải như trên có thuyết phục không? Rõ ràng, các quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trong trường hợp những “trách nhiệm” này có sai phạm đều tuyệt đối đầy đủ. Từng điều, từng khoản, từng điểm trong đó đều quy chiếu tuyệt đối rõ ràng các hành vi sai phạm. Thế có đáng được coi là chế tài hay không? Chưa kể chế tài mạnh hơn còn có quy định xử lý trách nhiệm hình sự. Vậy tại sao vẫn luôn có ý kiến không ngừng “bào chữa” do hệ thống chế tài đồ sộ đó chưa đủ mạnh?

Thực ra, vấn đề quyết định chế áp ở đây là con người quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Có chế tài, có phát sinh “trách nhiệm sai phạm”, nhưng không phát sinh “trách nhiệm chế áp” thì rồi kết quả sẽ vẫn như “nước đổ lá khoai”, hay nói cách khác là luật không “thấm” vào cuộc sống vậy!