Tiếp tục hoàn thiện 16 dự án luật trình Quốc hội


Thứ năm, 05/07/2018 - 10:59 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2018. Ảnh: VGP

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2018, ngày 3-7, các thành viên Chính phủ đã nghe và thảo luận về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh sáu tháng đầu năm và nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2018; dự án (DA) Luật Kiến trúc; một số dự thảo nghị định của Chính phủ.

Về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh sáu tháng cuối năm 2018, các bộ, ngành có nhiệm vụ xây dựng và trình Chính phủ năm DA luật; tiếp tục phối hợp chỉnh lý, hoàn thiện 16 DA luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, dự kiến diễn ra trong tháng 10-2018.