Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV


Thứ năm, 18/07/2019 - 03:51 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh: VGP/NGUYỄN HOÀNG

Tại phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội (QH), Tổng Thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc đã báo cáo UBTVQH về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8, QH khóa XIV.

Theo đó, dự kiến tại kỳ họp thứ 8, QH sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật; cho ý kiến tám dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế - xã hội (KT-XH), ngân sách nhà nước; Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; xem xét các báo cáo về công tác tư pháp; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện giám sát chuyên đề; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét Báo cáo kết quả giám sát hoặc báo cáo chuyên đề về vấn đề bức xúc, nổi lên trong lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH do UBTVQH lựa chọn trình QH xem xét, thảo luận tại kỳ họp (nếu có); xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác (nếu có).

Dự kiến, QH họp phiên trù bị và khai mạc ngày 21-10-2019, bế mạc ngày 20-11-2019.