Quốc hội thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu phát triển KT-XH năm 2020


Thứ năm, 14/11/2019 - 03:34 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Kết quả biểu quyết của Quốc hội thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ảnh: DUY LINH

Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2020 với 88,2% số đại biểu tán thành. Phần lớn các chỉ tiêu QH đặt ra không có sự thay đổi đáng kể so năm 2019.

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%; Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân (CPI) dưới 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7%; Tỷ lệ nhập siêu so tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33 - 34% GDP; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1 - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%...