Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025


Thứ hai, 13/08/2018 - 03:18 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định 986/QĐ-TTg.

Cụ thể, Chiến lược đặt mục tiêu tăng dần tính độc lập, chủ động và trách nhiệm giải trình của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ, kiểm soát lạm phát ở mức phù hợp định hướng phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) trong từng thời kỳ, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững. Tăng cường năng lực thể chế, hiệu lực, hiệu quả thanh tra, giám sát ngân hàng của NHNN. Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, tối ưu hóa mạng lưới ATM và POS. Phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng phù hợp điều kiện KT-XH và thực trạng của hệ thống qua từng giai đoạn.