Đã thực hiện kiểm soát ước đạt 521.722 tỷ đồng


Thứ hai, 03/09/2018 - 05:40 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh: HT

Theo Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính từ đầu năm đến hết ngày 31-8-2018, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát ước đạt 521.722 tỷ đồng, đạt 53,4% dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua KBNN.

Toàn hệ thống từ chối thanh toán khoảng 32 tỷ đồng, cả vốn đầu tư xây dựng cơ bản và vốn chi thường xuyên, phát hiện ước khoảng 7.632 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 10,5 tỷ đồng.