Ban hành khung lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội


Thứ năm, 31/01/2019 - 06:11 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH); xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH trong trung hạn giai đoạn 2019 - 2020.

Theo đó, lãi suất không thấp hơn lãi suất cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 và không vượt quá lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để mua, thuê, thuê mua NƠXH; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH.

Tổng thu NSNN kỳ đầu tháng 1-2019 ước đạt 30.800 tỷ đồng

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong 15 ngày đầu tháng 1-2019, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt 30.800 tỷ đồng, chi đạt 44.200 tỷ đồng. Như vậy, bội chi ngân sách khoảng 13.400 tỷ đồng. Cụ thể, trong tổng thu 30.800 tỷ đồng (bằng 2,2% dự toán năm), thu nội địa đạt 16.000 tỷ đồng (bằng 1,4%); thu từ dầu thô 1.500 tỷ đồng (bằng 3,4%); thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 13.300 tỷ đồng (bằng 7%). Trong tổng chi ngân sách 44.200 tỷ đồng (bằng 2,7% dự toán năm), chi thường xuyên đạt 31.800 tỷ đồng (bằng 3,2%); chi đầu tư phát triển 2.800 tỷ đồng (bằng 0,7%); chi trả nợ lãi 9.700 tỷ đồng (bằng 7,7%).

Quy định mới về thủ tục mua bán, chuyển nhượng vốn góp ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 50/2018/TT-NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của NHTM, chi nhánh NH nước ngoài. Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận thay đổi, việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của NHTM, Giấy phép thành lập chi nhánh NH nước ngoài với các nội dung sau: thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính của NHTM; tăng mức vốn điều lệ của NHTM, mức vốn được cấp của chi nhánh NH nước ngoài; gia hạn thời hạn hoạt động… Ngoài ra, thông tư cũng quy định về việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp dẫn đến chuyển đổi hình thức pháp lý của NHTM thực hiện theo quy định của NHNN và quy định của pháp luật có liên quan; việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, vốn điều lệ của NHTM đã được mua bắt buộc thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15-2-2019.