Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng nhẹ


Thứ năm, 14/02/2019 - 04:26 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Theo Bộ Công thương, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1 đạt 40,8 tỷ USD, tăng 1,8% so tháng 12-2018 và tăng 0,89% so tháng 1-2018. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) ước đạt 20 tỷ USD, tăng 1,9% so tháng 12-2018.

Cụ thể, KNXK của khu vực 100% vốn trong nước ước đạt 6,42 tỷ USD, tăng 7,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,58 tỷ USD, giảm 5,1% so cùng kỳ năm 2018. Hầu hết các nhóm ngành hàng chủ lực đều có KNXK tăng nhẹ so tháng trước. So tháng 12-2018, KNXK sang hầu hết các khu vực thị trường tiếp tục duy trì mức tăng trưởng dương (+). Trong tháng 1-2019, có 5 mặt hàng XK đạt kim ngạch hơn 1 tỷ USD. KN nhập khẩu ước đạt 20,8 tỷ USD, tăng 1,7% so tháng 12-2018 và tăng 3,1% so cùng kỳ năm 2018.

Quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử (GDĐT) trong hoạt động tài chính. Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia GDĐT trong hoạt động tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 5 của Luật GDĐT; quy định của pháp luật chuyên ngành và các quy định pháp luật liên quan. Việc sử dụng chứng thư số và chữ ký số trong GDĐT trong hoạt động tài chính phải tuân thủ quy định của pháp luật về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10-2-2019.

Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 164/2018/NĐ-CP về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội (KT-XH) và KT-XH với quốc phòng. Trong đó, kết hợp quốc phòng với KT-XH bao gồm việc kết hợp mọi hoạt động về quốc phòng với hoạt động xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển KT-XH của bộ, ngành, địa phương; bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển KT-XH của đất nước. Còn kết hợp KT-XH với quốc phòng bao gồm việc kết hợp trong xây dựng, tham gia thẩm định các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển KT-XH của bộ, ngành, địa phương; kết hợp trong phát triển vùng, lãnh thổ; kết hợp trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế.

Nghị định này có hiệu lực từ 10-2-2019.

Cho vay để đầu tư ra nước ngoài không quá 70% vốn của khách hàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 36/2018/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh NH nước ngoài đối với khách hàng. Theo đó, mức cho vay do TCTD và khách hàng thỏa thuận nhưng tối đa không vượt quá 70% vốn đầu tư ra nước ngoài của khách hàng. Quy định này để bảo đảm khách hàng/nhà đầu tư phải thu xếp nguồn vốn khác như vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án đầu tư ra nước ngoài, nhằm giảm bớt rủi ro cho TCTD, đồng thời chứng minh năng lực thu xếp tài chính của khách hàng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-2-2019.