Tài sản của hệ thống ngân hàng tăng 8,23%


Thứ hai, 18/02/2019 - 04:47 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo thống kê mới cập nhật của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến cuối tháng 11-2018, tổng tài sản của hệ thống NH Việt Nam đạt hơn 10,8 triệu tỷ đồng, tăng 8,23% so hồi đầu năm 2018.

Trong đó, nhóm NH liên doanh, nước ngoài có tổng tài sản tăng nhanh nhất, với tốc độ tăng 18,34%, đạt 1,13 triệu tỷ đồng; Nhóm NHTM, có tổng tài sản tăng 9,07%, đạt gần 4,4 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 40,6% của hệ thống; Nhóm NHTM nhà nước có tổng tài sản tăng 5,18% đạt hơn 4,8 triệu tỷ đồng, giữ tỷ trọng cao nhất trong hệ thống với 44%.

Vốn tự có của hệ thống NH cuối tháng 11-2018 là 785.660 tỷ đồng, tăng 10,02% so đầu năm 2018. Trong khi vốn tự có của khối NHTM nhà nước tăng nhẹ 3,36% lên 263.000 tỷ đồng thì vốn tự có của các NHCP tăng 12,5%, đạt gần 327.000 tỷ đồng. Các công ty tài chính, cho thuê tài chính cũng tăng mạnh 37,55%, vốn tự có đã đạt hơn 32.000 tỷ đồng.

Quy định mới về mức chi thực hiện hoạt động sáng kiến

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 03/2019/TT-BTC quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước (NSNN) để thực hiện hoạt động sáng kiến. Theo đó, nguồn kinh phí thực hiện hoạt động sáng kiến gồm: Nguồn NSNN được bố trí trong dự toán chi NS hằng năm theo phân cấp quản lý NS để thực hiện hoạt động sáng kiến thuộc trách nhiệm thực hiện của cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; nguồn kinh phí của các doanh nghiệp để thực hiện hoạt động sáng kiến của doanh nghiệp; kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Thông tư cũng quy định rõ nội dung và mức chi họp của Hội đồng sáng kiến. Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng: Tối đa không quá 500.000 đồng/buổi họp. Phó Chủ tịch Hội đồng, thư ký Hội đồng và các thành viên Hội đồng: tối đa không quá 200.000 đồng/người/buổi họp. Các thành phần khác tham gia Hội đồng theo quyết định của người đứng đầu cơ sở xét công nhận sáng kiến: tối đa không quá 100.000 đồng/người/buổi họp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3-3-2019.