Yêu cầu các ngân hàng tập trung cho vay thu mua thóc gạo


Thứ sáu, 22/02/2019 - 08:32 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành V ăn bản số 928/NHNN-TD yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và các NHTM thực hiện một số nội dung về việc cho vay thu mua thóc, gạo vụ đông xuân năm 2019.

Theo văn bản này, hiện nay tại các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL đang bước vào thu hoạch rộ vụ lúa đông - xuân 2019. NHNN yêu cầu các NHTM khẩn trương chỉ đạo các chi nhánh cân đối nguồn vốn, tập trung cho vay đáp ứng nhu cầu vốn của DN thu mua thóc, gạo; làm việc trực tiếp với các DN thu mua thóc, gạo có nhu cầu vay vốn để xem xét tăng hạn mức vay vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhằm tạo điều kiện để DN thu mua thóc, gạo cho người dân.

Trong năm 2019, cơ quan thuế sẽ thanh tra 7.157 doanh nghiệp

Tổng cục Thuế vừa giao cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư chỉ tiêu kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2019, với tổng nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra thuế là 87.098 cuộc. Cụ thể, trong năm 2019, cơ quan chức năng dự tính sẽ thanh tra thuế 7.157 doanh nghiệp (DN), giảm 70 DN so năm 2018 (7.227 DN) và kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế 79.941 cuộc, giảm 1.973 cuộc (81.914 cuộc).

Trong số 63 tỉnh, thành phố, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai thành phố có số lượng DN thanh tra, kiểm tra thuế lớn nhất. Riêng Cục Thuế TP Hà Nội được giao kế hoạch thanh tra 1.331 DN và 15.303 cuộc kiểm tra. Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cũng sẽ thực hiện thanh tra 1.246 DN và có nhiệm vụ kiểm tra 22.422 cuộc.

Bắc Giang phấn đấu hoàn thiện cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp

UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt Đề án “Quản lý, phát triển cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020”. Với cơ chế mở và nguồn lực đầu tư lớn là nền tảng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống xử lý môi trường các cụm công nghiệp (CCN), Đề án nhằm mục tiêu thực hiện tốt công tác quản lý, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các CCN ngày càng đồng bộ, hoàn thiện, tạo điều kiện tốt hơn cho các doanh nghiệp vào hoạt động trong CCN; phấn đấu đến năm 2030 hoàn thiện cơ sở hạ tầng CCN, các CCN được đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn.