Yêu cầu đẩy nhanh thanh toán vốn đầu tư công


Thứ sáu, 15/03/2019 - 04:20 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, vốn ngân sách chi cho đầu tư phát triển 2019 được QH phê duyệt 416.000 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã giao vốn hơn 355.617 tỷ đồng, còn hơn 58.319 tỷ đồng chưa được Thủ tướng giao vốn do chưa đủ điều kiện. Tính đến hết tháng 2-2019, trong 355.617 tỷ đồng vốn đã được giao thì mới giải ngân được 4,52% kế hoạch vốn.

Các bộ, ngành, địa phương mới cơ bản hoàn thành việc phân bổ chi tiết cho các dự án, nhập dự toán trên hệ thống Tabmis, các chủ đầu tư đang hoàn thiện thủ tục đấu thầu, hoàn thiện hồ sơ tạm ứng, thanh toán theo quy định.

Trước tình hình đó, ngày 11-3, Văn phòng Chính phủ đã gửi công văn hỏa tốc tới các bộ, ngành và địa phương truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu đẩy mạnh thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 5%

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 255/QĐ-TTg quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng (TCTD) do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH). Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các TCTD do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua NƠXH; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH là 5%/năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4-3-2019 và thay thế Quyết định số 117/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Từ năm 2020 bãi bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

Tại cuộc làm việc với Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), Thứ trưởng Công thương Trần Quốc Khánh khẳng định: Theo cam kết Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), Việt Nam phải xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu (HNTQNK) đường từ ASEAN từ ngày 1-1-2018. Thể theo nguyện vọng của ngành mía đường, Bộ Công thương đã trình Chính phủ cho hoãn thực thi cam kết ATIGA hai năm để các doanh nghiệp và người nông dân có thêm thời gian thích ứng. Tuy nhiên, việc xóa bỏ HNTQNK đường theo cam kết tại ATIGA từ ngày 1-1-2020 là không thể trì hoãn.

Để chủ động và thực thi hiệu quả ATIGA sau khi trì hoãn, ngày 20-2-2019, Bộ Công thương đã có Văn bản số 1034/BCT-XNK, đề nghị VSSA thông báo rộng rãi tới các doanh nghiêp thành viên, cũng như người nông dân trồng mía về thời hạn chính thức thực thi cam kết này kể từ ngày 1-1-2020, để các bên liên quan xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp.