Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán 6,8 tỷ đồng vốn ngân sách


Thứ sáu, 29/03/2019 - 12:11 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Công chức KBNN Hải Dương đang nhập số liệu chi ngân sách. Ảnh: HẠNH THẢO

Theo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam, trong quý I-2019, toàn hệ thống KBNN từ chối thanh toán ước khoảng 6,8 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) từ hoạt động kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư. Cụ thể, KBNN cho biết, dự kiến số giải ngân vốn đầu tư trong ba tháng đầu năm qua KBNN là 49.834 tỷ đồng, đạt 14,2% kế hoạch. Nguồn thu để lại giải ngân là 155,5 tỷ đồng, đạt 20,9% kế hoạch KBNN nhận được.

Qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống KBNN từ chối thanh toán 3,3 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán khối lượng phát sinh chưa được phê duyệt, một số khoản chi chưa đủ hồ sơ theo quy định... Và thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện ước khoảng 980 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và số tiền thực từ chối thanh toán là 3,5 tỷ đồng.

Nhập khẩu sắt thép phế liệu giảm 51% về giá trị trong hai tháng đầu năm

Theo số liệu của Bộ Công thương, lượng phế liệu sắt thép nhập khẩu trong tháng 2-2019 khoảng 250.000 tấn, tương ứng giá trị khoảng 60 triệu USD. Như vậy, tính cả tháng 1-2019 là 275.000 tấn thì sau hai tháng, cả nước nhập khẩu khoảng 525.000 tấn, với giá trị khoảng 149 triệu USD, giảm 40,7% về lượng và giảm 51% về giá trị so cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, trong năm 2018, cả nước nhập khẩu 5,65 triệu tấn phế liệu sắt thép, trị giá 1,94 tỷ USD, tăng 19,4% về lượng và tăng 38,5% về kim ngạch so năm 2017.

Dự kiến XK hơn 2 triệu tấn than

Bộ Công thương vừa có giải trình với các cơ quan liên quan về kế hoạch cho phép Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty (TCT) Đông Bắc xuất khẩu (XK) 2 triệu tấn than. Cụ thể, Bộ Công thương đưa ra kế hoạch xin Chính phủ cho XK hơn 2 triệu tấn than trong năm 2019 do TKV và TCT Đông Bắc thực hiện. Số than này chủ yếu là than cám loại 1, 2 và 3 với khối lượng 1,32 triệu tấn, cùng hơn 700.000 tấn than cục. Cùng với kế hoạch XK than, Bộ Công thương cũng đã trình kế hoạch nhập khẩu (NK) than dành cho mục tiêu sản xuất điện năm 2019 sẽ là 8 triệu tấn.

Theo Bộ Công thương, so sánh loại than XK và NK là khác nhau, loại than mà Việt Nam XK không phải loại đang phải NK nên việc xin XK than là phù hợp quan điểm phát triển của ngành.