Từ ngày 1-7, DNNVV được tiếp cận vốn ưu đãi


Thứ năm, 13/06/2019 - 06:38 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Ảnh: ST

Dù số lượng chiếm áp đảo với tỷ lệ xấp xỉ 97% tổng số doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, đóng góp khoảng 45% vào GDP, 31% vào tổng thu ngân sách (NS), nhưng nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vẫn gặp khó khăn trong tìm kiếm các nguồn tài chính để hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hiện, chỉ có 30% số DN trên nhận được cơ hội tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Do đó, Nghị định số 39/2019/NĐ-CP (NĐ 39) của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển DNNVV sẽ tạo ra “lối mở” cho DN có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Đây là Quỹ tài chính nhà nước ngoài NS, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Quỹ hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, số vốn tối thiểu là 2.000 tỷ đồng.

NĐ này chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2019.

5 tháng, tín dụng tăng 5,74%

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), năm 2019, NHNN định hướng tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 13%; tín dụng tăng khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp diễn biến, tình hình thực tế. Trong điều hành tiền tệ, NHNN điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. Nhờ thực hiện quyết liệt các giải pháp trên, tín dụng tăng ngay từ đầu năm, tính đến ngày 31-5-2019 tín dụng tăng 5,74%, tổng phương tiện thanh toán tăng 4,98% so cuối năm 2018, thanh khoản của hệ thống TCTD được bảo đảm, thông suốt.

Đã có 721.353 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử

Theo Tổng cục Thuế, kể từ khi dịch vụ hoàn thuế điện tử chính thức được triển khai (ngày 4-8-2017) đến ngày 31-5-2019, 5.288 doanh nghiệp (DN) đã tham gia hoàn thuế điện tử (tổng số DN thuộc diện được hoàn thuế là 5.582 DN), đạt tỷ lệ 94,73%; số hồ sơ tiếp nhận là 10.027 hồ sơ (tổng số 10.429 hồ sơ), đạt tỷ lệ 96,14%; tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 7.260 hồ sơ, với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là hơn 44.074 tỷ đồng. Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Tính đến ngày 31-5-2019, có 721.353 DN tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,98% trên tổng số DN đang hoạt động, với số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận là 6.660.202 hồ sơ.

VRG đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 5,25 nghìn tỷ đồng

Ngày 12-6, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam - Công ty CP (VRG) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Sau bảy tháng hoạt động theo mô hình công ty CP, tổng doanh thu của VRG đạt hơn 16,27 nghìn tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 3,25 nghìn tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2,54 nghìn tỷ đồng.

Năm 2019, VRG đạt mục tiêu đạt doanh thu hơn 24,22 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 5,25 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,15 nghìn tỷ đồng.