Doanh thu từ vải thiều và dịch vụ phụ trợ đạt hơn 6.500 tỷ đồng


Thứ hai, 15/07/2019 - 05:03 PM (GMT+7)
Font Size   |         Print

Theo Sở Công thương Bắc Giang, tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ toàn tỉnh vụ năm 2019 đạt 147.030 tấn (bình quân đạt 5,2 tấn/ha), so năm 2018 đã giảm khoảng 68.770 tấn.

Tuy nhiên, doanh thu từ vải thiều năm 2019 tăng hơn so năm ngoái là 1.223 tỷ đồng, với tổng giá trị thu được từ vải thiều ước đạt 4.675 tỷ đồng. Do đó, tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ niên vụ 2019 của tỉnh Bắc Giang ước đạt khoảng hơn 6.500 tỷ đồng.

Đặc biệt, giá vải của tỉnh Bắc Giang từ đầu vụ đến khi kết thúc luôn được duy trì ổn định ở mức cao; giá bán bình quân vải thiều cho cả vụ 2019 đạt 31.800 đồng/kg (giá vải cao nhất đạt 78.000 đồng/kg).